Groninger Academist (1784)

Titelbeschrijving
De Groninger Academist.

Periodiciteit
De advertentie voor nr. 1 van dit veertiendaags blaadje verscheen in de Groninger Courant van 28 september 1784. Blijkens de advertentie van 9 november 1784 was ook nr. 2 op dat moment reeds verschenen. Nr. 3 zal op vrijdag 12 november 1784 uitkomen. Op die laatste datum werd eveneens in de Groninger Courant geadverteerd voor nr. 4. Het weekblad ging al snel ter ziele. Paulus Chevallier, hoogleraar theologie in Groningen, deelde zijn zoon op 18 december 1784 mee: ‘De Academist is geëindigd’.

Boekhistorische gegevens
De initiële drukker-uitgever van het blad was Jacob Dikema, boekverkoper in de Zwanestraat te Groningen, zo blijkt uit de advertentie in de Groninger Courant van 28 september 1784. De advertentie van 9 november is echter geplaatst door J. van Groenenbergh, boekverkoper aan de Brede Markt (Grote Markt). Hij was door inkoop in het bezit gekomen van een gering aantal exemplaren van de nrs. 1 en 2, inclusief het kopijrecht op dit tijdschrift en was voornemens op het blad te continueren. De prijs bedroeg 1½ stuiver.

Inhoud
Patriots blad, mogelijk geschreven door iemand van en/of bestemd voor de universitaire gemeenschap. Volgens de New York State Library is het een

a bimonthly magazine established when the academy (university) was in decline. The purpose of the periodical was to find the causes for the decline of the academy and to move it toward recovery.

Chevallier vond het blad ‘Een ellendig stukje’, zo schreef hij aan zijn zoon d.d. 2 november 1784. Het riep ook andersoortige reacties op, zoals van de theologiestudent Everardus Abelus van Hoitema Heshusius, die zich door omstandigheden genoodzaakt voelde het volgende bericht te plaatsen in de Groninger Courant van 17 december 1784:

Er zyn thans eenige gewigtige redenen, die den ONDERGETEKENDEN verpligten en noodzaaken het Publiek by deezen bekend te maaken dat HY de SCHRYVER ofte MAAKER zy van den onlangs uitgegeevenen ANTI-ACADEMIST ofte BRIEV behelzende eenige Aanmerkingen enz: gedrukt en uitgegeeven by den Boekverkooper A.S. Hoitsema op den 3 Decemb. deezes Jaar.

Exemplaren
¶ Albany (VS), New York State Library (volgens Worldcat; niet ingezien).

Literatuur
¶ J.K.H. van der Meer, Patriotten in Groningen 1780-1795(Assen 1996), p. 157 en 336 (n. 55)

Rietje van Vliet