Groninger Droomer (1770)

Titelbeschrijving
De Groninger Droomer.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Opregte Groninger Courant van 6 februari 1770. Er zijn van dit periodiekje geen verdere sporen teruggevonden.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie meldt dat het blaadje ‘voor de Eerste maal’ verkrijgbaar is bij L. Huisingh aan de Markt (Groningen). Prijs: 1 stuiver.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet