Groninger en Ommelander Nieuwspost (1802)

Titelbeschrijving
De Groninger en Ommelander Nieuwspost.

Periodiciteit
Op 11 mei 1802 wordt in de Ommelander Courant geadverteerd voor nr. 1 van dit vrijdags weekblad. Het ontbreken van verdere sporen van de Nieuwspost doet vermoeden dat er geen andere afleveringen zijn verschenen.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertentie is het blad uitgegeven door A.F. Vos en Comp., ‘Boekdrukkers enz. in de Oude Kyk- in- ’t Jat-straat, tegen over de Academie van Teken, Bouw en Zeevaartkunde te Groningen’. Prijs van nr. 1: 4 duiten.

Inhoud
Het moest een smaakvol en vermakelijk weekblad worden, meldt de uitgever:

[Het] zal om het algemeen smaakelyk en vermaakelyk te maken, het een en ander daarin voorkomende, zödaanig voordragen, dat ‘er een elk over lachen moet, zonder Iemand personeel te beledigen; terwyl het onderscheiden Caracterschetsen zal aantonen die men met eene lantaarn van Diogenes op den middag zal behoeven te zoeken.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet