Groninger Postloper (1756)

Titelbeschrijving
De Groninger Postloper.

Periodiciteit
In 8 mei 1756 verscheen er een proefnummer. Het initiatief druiste echter in tegen het octrooi dat Jacobus Sipkes op 17 december 1742, ‘met uitsluitinge van alle anderen’, voor zijn Groninger Courant had verworven. De verschijning van de Groninger Postloper leidde tot een resolutie van de burgemeesters en de raad, waarin nog eens werd bekrachtigd dat het andere boekdrukkers niet was toegestaan kranten te drukken en te debiteren.
Aan Sipkes werd opgedragen het verbod aan zijn concurrent mee te delen. Deze dreigde nog even zijn uitgave voort te zetten, maar liet dit ten slotte wijselijk achterwege.

Boekhistorische gegevens
Groningen, Jacob Bolt.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ C. Hoitsema, De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst (Groningen 1953), p. 110.

Rietje van Vliet