Groot Brusselsch Nieuwsblad (1803)

Titelbeschrijving
’t Groot Brusselsch Nieuwsblad.

Periodiciteit
Op 10 mei 1803 diende François-Xavier Zeghers bij de prefect een verzoek in om in Brussel op oneven dagen – de republikeinse kalender was toen van kracht – een Vlaamstalig nieuwsblad te mogen uitgeven onder de titel ’t Groot Brusselsch Nieuwsblad.
Op dat moment was er niets van dien aard terwijl, aldus Zeghers, er heel wat mensen waren die het Frans niet beheersten. Zij ‘désirent avec impatience avoir une feuille flamande, pour s’instruire des nouvelles qui arrivent journellement en ces endroits’. Op voorhand zegde hij toe dat er niets in de krant gepubliceerd zou worden dat in strijd was met staatsbelangen of goede zeden.
Op 18 mei, nog voordat hij aan de prefect advies uitbracht, vroeg de burgemeester aan Zeghers om een prospectus van het nieuwsblad. Daar is het verder bij gebleven. Voor zover bekend is de krant niet verschenen.

Literatuur
¶ A. Warzée, Essai historique et critique sur les journaux belges, deel 1, Journaux politiques (Gent/Brussel 1845), p. 53.

Rietje van Vliet