Groote Leere van God (1800)

Titelbeschrijving
De Groote Leere van God. Wie en Wat Hij is; bevat in 29 betrachtingen.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad. De titelbeschrijving is volgens de Naamlijst van Saakes, maart 1800, waar men de toevoeging vindt: ‘Uit het Hoogduitsch vertaald. Waar van alle Saturdagen een Betrachting, bevattende een geheel vel […] zal uitgegeven worden. […] NB Een Bericht van dit Werk, is alom gratis te bekomen’ (p. 113).
In december 1800 meldt de Naamlijst dat Betrachting 1-15 verkrijgbaar zijn voor ƒ 1:10 (p. 189-190). Dit lijkt te wijzen op een vroegtijdige beëindiging van deze periodiek.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij J.C. Roeder. De prijs van elke aflevering was volgens Saakes in maart 1800 twee stuivers (p. 113).

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou