Groote Leere van God (1800)

Titelbeschrijving
De Groote Leere van God. Wie en Wat Hij is; bevat in 29 betrachtingen.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad. De titelbeschrijving is volgens de Naamlijst van Saakes, maart 1800, waar men de toevoeging vindt: ‘Uit het Hoogduitsch vertaald. Waar van alle Saturdagen een Betrachting, bevattende een geheel vel […] zal uitgegeven worden. […] NB Een Bericht van dit Werk, is alom gratis te bekomen’ (p. 113).
In december 1800 meldt de Naamlijst dat Betrachting 1-15 verkrijgbaar zijn voor ƒ 1:10 (p. 189-190). Dit lijkt te wijzen op een vroegtijdige beëindiging van deze periodiek.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij J.C. Roeder.
Prijs per aflevering: 2 stuivers (Saakes, maart 1800, p. 113).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou