Haagse Vrede-Courier (1760)

Titelbeschrijving
De Haagse Vrede-Courier, of Boertende Nouvellist.

Periodiciteit
De datering van dit donderdags weekblad is gebaseerd op een advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 7 februari 1760. Of er meer is verschenen dan het aldaar vermelde ‘No. 2. voor heden den 7 February’, is niet bekend.
Alle informatie in dit lemma gaat terug op deze advertentie.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
In genoemde advertentie wordt geen uitgever of drukker bekendgemaakt, wel worden de volgende verkoopadressen genoemd:

t’Amsterdam by H. de Wit, G. de Groot, Baalde en Bom; Haerlem Bosch; Leyden de Pekker en Hasebroek; ’s Hage Bakhuyzen, Thierry en van Os; Delft v.d. Smout; Rotterdam Vis en Wed. de Vuyk; Dord Blussé, en in de andere Provincien en Steden by de meeste Boekverkoopers.

Prijs: 1½ stuiver.

Inhoud
De Haagse Vrede-Courier is geschreven in de ‘beroemden Schryftrant van den berugten DOUDYN’. Door te verwijzen naar Hendrik Doedijns, de schrijver van de Haegse Mercurius (1697-1699), plaatst de uitgever het blad in de satirische, mercuriale traditie. Verder schrijft hij over de inhoud, mogelijk behorend tot de ondertitel, het volgende:

verhandelende op een korte vrolyk schertzende wyze het Merg van Staats- en Oorlogs-Zaaken, en andere Merkwaardigheden, welke zo binnen als buyten Europa voorvallen.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met de Vreedecourier (1732-1733) die in Den Haag bij Scheurleer verscheen.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet