Handelingen en Besluiten der Societeiten (1795)

Titelbeschrijving
Handelingen en Besluiten der Societeiten, Volks- en Wijk-vergaderingen binnen Holland.

Periodiciteit
Een eerste nummer van dit blad wordt vermeld in Saakes’ Naamlijst van juni 1795, met de toevoeging: ‘’t Welk Weeklijks met 1 No. vervolgd word’ (p. 150). Na deze vermelding is niets meer van deze Handelingen vernomen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische beschrijving
‘Te Gouda bij H.L. van Buma en Comp.’ De prijs bedroeg volgens opgave in Saakes 2 stuivers.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou