Hedendaagsche Momus (1787)

Titelbeschrijving
De Hedendaagsche Momus.

Periodiciteit
Weekblad, vermoedelijk vanaf oktober 1787. Slechts vier afleveringen zijn bekend.

Bibliografische beschrijving
In octavo. De vier afleveringen tellen elk 8 bladzijden. Er is geen titelpagina.

Boekhistorische gegevens
Colofons: ‘Word ’s Weekelyks alömme by de meeste Boekverkopers à 1,5 Stuivers uitgegeeven’.

Inhoud
Het blad sluit aan bij de sfeer van de Haagsche Correspondent (1786-1787) en laat zich meewarig en spottend uit over de snelle overgave en aftocht van de patriotten. Het opent met een door de makelaar Neronius Haksmaul (een figuur overgenomen uit De Politieke Kruyer) op 16 oktober 1878 aangekondigde veiling van allerlei patriottica, op 31 november 178[7].
In de nrs. 3-4 staat een ingekomen brief, met de ‘Beschryving van het leven en sterven van Johannis Bombardus, een patriot’. Bijdragen in de kosten van zijn begrafenis kan men geven ten huize van ‘Jan Wind en Water, in de val van Faëton, by de Beurs’.

Exemplaren
¶ ’s-Gravenhage, Gemeentearchief: Bibl. P. 1071.0

Literatuur
¶ W.R.D. van Oostrum, ‘De listige momerie van De Haagsche correspondent (1786-1787)’, in: P. van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008), p. 109-127; 126-127, 325.

André Hanou