Hedendaagsche Praater (1788)

Titelbeschrijving
De Hedendaagsche Praater.

Periodiciteit
Nr. 1 wordt aangekondigd in de Leydse Courant van 6 juni 1788. Het blad verscheen tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag.
Vermoedelijk lag het blad al voor die datum – na de Oranjerestauratie – in de winkel, want in diezelfde maand juni werd namens de stedelijke overheid van Amsterdam een bericht rondgestuurd aan alle boekverkopers aldaar met het bevel 

zich te wagten van het doen drukken, uitgeven of verkoopen, van zekere blaadjes, genaamd de Hedendaagsche Prater, de Praatmoer, de Praatvaar, de Nieuwsvertelder, Louw en Krelis, Grietje en Diewertje, de Snapster, Jaap en Teunis, Hendrik en Cornelis, of andere dergelyke blaadjes, waar in eenige Kerkelyke of Politieke bedenkingen voorkomen, of Magistraats-Persoonen of Particulieren beledigd worden (Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken mei 1788; Rotterdamse Courant 14 juni 1788 en Delfsche Courant 17 juni 1788).

Dit leidde in juni 1788 tot een gerechtelijk verbod van onder andere de Hedendaagsche Praater. Omdat het verbod niet werd nageleefd, werd het verbod nogmaals op 20-22 september 1788 omgezegd. Of de Praater toen nog bestond, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertentie werd de Hedendaagsche Praater uitgegeven door Johann Christoph Roeder, die als boekverkoper gevestigd was op de Prinsengracht (bij de Egelantierstraat) in Amsterdam. Röder (†1800) was een Duitse uitgever-boekverkoper die in 1783 op attestatie lid was geworden van het Amsterdamse boekverkopersgilde.
Prijs per aflevering: 2 duiten.

Inhoud
Patriots blaadje dat – getuige het genoemde verbod – ook na de Pruisische inval in september/oktober 1787 bleef verschijnen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet