Heelkundig Tydschrift (1793)

Titelbeschrijving
Heelkundig Tydschrift of Verzameling van Verhandelingen en Waarneemingen, door den heer Desault, eerste Heelmeester van ’t Hôtel Dieu te Parys. Met plaaten. Uit het Fransch vertaalt door *** Eerste deel.

Periodiciteit
Er is slechts een deel bekend, dat volgens de titelpagina is uitgegeven in 1793. Periodiciteit en frequentie zijn onduidelijk.

Bibliografische beschrijving
In octavo. Het enig bekende exemplaar telt 120 pagina’s maar is incompleet.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina geeft: ‘Te Haarlem, By C.B. van Brussel, in de Damstraat’.

Medewerkers
De auteur van het Franstalige origineel is Pierre-Joseph DESAULT (1744-1795). Na een carrière als veldarts ontwikkelde hij zich tot een chirurg van naam. In de jaren negentig was hij als docent verbonden aan de vooraanstaande Académie Royale de Chirurgie te Parijs. Met enkele collega’s verzorgde hij klinisch onderwijs aan het chirurgisch ziekbed.
In het ‘Voorbericht’ nodigt de onbekend gebleven vertaler alle Nederlandse chirurgen uit om ook artikelen of waarnemingen ter publicatie in te zenden.

Relatie tot andere periodieken
Het blad is een vertaling van het Journal de Chirurgie (1791-1795).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: otm O 62-8820 (onvolledig).

Literatuur
¶ C.C. Delprat, Geschiedenis van de Nederlandsche geneeskundige tijdschriften van 1680 tot 1857 (Amsterdam 1927), p. 97.

Rietje van Vliet