Heelkundig Tydschrift (1793-1794)

Titelbeschrijving
Heelkundig Tydschrift of Verzameling van Verhandelingen en Waarneemingen, door den heer Desault, eerste Heelmeester van ’t Hôtel Dieu te Parys. 

Periodiciteit
Er is slechts één deel bekend, dat volgens de titelpagina is uitgegeven in 1793. Periodiciteit en frequentie zijn onduidelijk. In de Oprechte Haarlemse Courant van 5 april 1794 wordt geadverteerd voor nr. 2.

Bibliografische beschrijving
In octavo, met illustraties. Het enig bekende exemplaar telt 120 pagina’s maar is incompleet.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina geeft: ‘Te Haarlem, By C.B. van Brussel, in de Damstraat’.
Prijs per aflevering: 8 stuivers.

Medewerkers
De auteur van het Franstalige origineel is Pierre-Joseph DESAULT (1744-1795). Na een carrière als veldarts ontwikkelde hij zich tot een chirurg van naam. In de jaren negentig was hij als docent verbonden aan de vooraanstaande Académie Royale de Chirurgie te Parijs. Met enkele collega’s verzorgde hij klinisch onderwijs aan het chirurgisch ziekbed.
In het ‘Voorbericht’ nodigt de onbekend gebleven vertaler alle Nederlandse chirurgen uit om ook artikelen of waarnemingen ter publicatie in te zenden.
In genoemde advertentie uit 1794 spreekt de uitgever van de ‘graagte, waarmede het Eerste Stukje ontvangen is’ en wordt gewag gemaakt van een tweede druk van nr. 1.

Relatie tot andere periodieken
Het blad is een vertaling van het Journal de Chirurgie (1791-1795).

Exemplaren
STCN 314297685 (onvolledig exemplaar)
Full text

Literatuur
¶ C.C. Delprat, Geschiedenis van de Nederlandsche geneeskundige tijdschriften van 1680 tot 1857 (Amsterdam 1927), p. 97.

Rietje van Vliet