Heremiet (1771)

Titelbeschrijving
De Heremiet.

Periodiciteit
De datering is op grond van de advertenties in de Oprechte Haarlemsche Courant van 8 oktober 1771 (nrs. 1 en 2) en de Leydse Courant van 13 december 1771 (nrs. 10 en 11). Het weekblad verscheen op maandag, aldus de Maandelyke Uittreksels of Boekzaal der Geleerde Waerelt van september 1771 (p. 343-344).

Boekhistorische gegevens
H. Tiedeman, in de Sint Janstraat te Amsterdam. De prijs bedroeg volgens de Maandelyke Uittreksels 1½ stuiver.

Medewerkers
Het blad is blijkens genoemde advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant een vertaling van Der Eremit, eine moralische Wochenschrift (1767-1769). De auteur, Jakob Friedrich Freiherr VON BIELFELD (1717-1770), telg uit een Hamburgs koopliedengeslacht, werd na zijn studie in Leiden diplomaat aan het Pruisische hof. In 1755 werd hij tot Freiherr benoemd en kon hij zich vanaf zijn landgoed in het hertogdom Altenburg wijden aan de letteren.

Inhoud
De nrs. 10 en 11 gaan blijkens genoemde advertentie over de inenting tegen kinderpokken, ‘of die nuttig of schadelyk, toe te laaten, of te verbieden zy’.

Relatie tot andere periodieken
Het is onduidelijk wat de verhouding is tot de Eremiet (1776) die bij Schalekamp in Amsterdam wordt uitgegeven en de Eremiet (na 1767) die bij Van der Laan in Rotterdam is verschenen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet