Hernieuwde Samenspraak tusschen Louw en Krelis (1795)

Titelbeschrijving
Hernieuwde Samenspraak tusschen Louw en Krelis.
Titelvariant:
Hernieuwde Samenspraak tusschen Krelis en Louw.

Periodiciteit
Van dit woensdags weekblaadje zijn twee afleveringen bewaard gebleven, gedateerd 4 en 11 februari 1795 (nrs. 3-4). Nr. 1 moet verschenen zijn op 21 januari 1795, twee dagen nadat de Bataafse Republiek is uitgeroepen en de burgemeesters van Am­sterdam hun macht hebben afgestaan aan een revolutio­nair comité. Hoe lang het blad heeft bestaan, is niet bekend.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 4 pagina’s in kwarto. Het titelblok bestaat uit titel, volgnummer en datum. Nummering en paginering loopt door, ongeacht de wijziging in titels: Louw en Krelis of Krelis en Louw.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, Erve de Wed. J. van Egmont.

Inhoud
Republikeins volksblaadje.

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van Louw en Krelis/Krelis en Louw (1763-1788).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: IISG Pm 1019

Rietje van Vliet