Hertogenbossche Stads-Courant, ’s (1814-1816; 1818-1822)

Titelbeschrijving
’s Hertogenbossche Stads-Courant.

Periodiciteit
De krant verscheen twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, vanaf circa 1 februari 1814 t/m 2 januari 1816. Het is niet duidelijk waarom de krant werd stopgezet. Van 1818 t/m 1822 kwam de krant opnieuw uit.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven door Carel Lodewijk Vieweg, op de Pensmarkt.
Na het vertrek van de Franse troepen uit de stad probeerde Vieweg in 1814 de oude positie van zijn familie als stadscourantier te herwinnen. In 1771 was zijn vader – een Duitse immigrant – Christian August Vieweg (†1783) begonnen met de ’s Hertogenbossche Courant, een krant die in de Bataafs-Franse tijd verschillende namen kreeg en uiteindelijk onder dwang in andere handen was overgegaan: in 1814 was de firma Elias Lion en Zonen drukker en uitgever van respectievelijk het Staatkundig Dagblad van de Rhijn Monden, het Dagblad van het Departement der Monden van den Rhyn en het Dagblad der Provincie Braband. 
Terwijl de firma Lion de inmiddels op de provincie georiënteerde krant mocht voortzetten, kreeg Carel Lodewijk Vieweg in 1814 van het Bossche stadsbestuur een concessie om een stadskrant te exploiteren. De firma Wed. C.A. Vieweg en Zoon – eigendom van de weduwe van zijn oudere broer Christiaan August Vieweg junior – viste achter het net en moest haar eigen ’s Hertogenbossche Courant stopzetten. 

Relatie tot andere periodieken
In 1818 kreeg de ’s Hertogenbossche Stads-Courant een doorstart bij de firma H. [Hendrik] Palier en Zoon te ’s-Hertogenbosch. Vanaf 1821 (nr. 53) werd de krant uitgegeven door W.F. Duncan te ’s-Hertogenbosch. Het laatste nummer verscheen op 29 juni 1822.

Exemplaren
¶ Tilburg, Universiteitsbibliotheek: T 10525 (10 oktober 1814 t/m 2 januari 1816). 

Literatuur
¶ Rutger de Graaf, ‘Voor ieder wat wils. Journalistieke genres in Bossche kranten en pamfletten 1813-1899’, in: TS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies, nrs 23-24 (2008), p. 4-20 
¶ René Vos, ‘Ministerieel maatschappelijk modern. De ontwikkeling van de 19e eeuwse pers in drie etappes’, in: A. Vos (red.) Dagblad! Dag blad? Teksten uitgesproken op de studiedag over verleden, heden en toekomst van de krant, ‘s-Hertogenbosch, 27 november 2003 (‘s- Hertogenbosch 2005)
¶ Aart Vos en J. Bosmans, ’s-Hertogenbosch. De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (Zwolle 1997), p. 135, 136, 224 
¶ René Vos, ‘Over Bossche couranten’, op de website van de Vereniging van Kranten- en Tijdschrift Verzamelaars (vktv.nl, d.d. 18-10-2010)
¶ P. Hollenberg, ‘’s-Hertogenbosch als perscentrum’, in: Varia Historica Brabantica 4 (1975), p. 165-238
¶ Ch.C.V. Verreyt, ‘De boekdrukkers Palier te ‘s-Hertogenbosch’, in: Taxandria (1906), p. 189-193, 210-219, 323-324.

Rietje van Vliet
5-7-2023