Hiernamaals Beter (ca. 1785)

Titelbeschrijving
Hiernamaals Beter.

Periodiciteit
Evenhuis geeft een citaat uit dit periodiek en zegt daarbij dat het ‘een vrij onbekende periodiek’ is met een ‘eigenaardige titel’. Hij geeft in een noot als bron: ‘Hierna Volmaakter, 1785, blz. 167’.
Indien hij hiermee doelde op Gedichten van het genootschap, ter spreuke voerende Hier na Volmaakter (1785), dan is daar niets te vinden. Er is bovendien geen indicatie dat genoemde Gedichten zelf ooit periodiek uitkwamen. Wellicht verschreef Evenhuis zich. Van zijn periodiek is nog geen spoor teruggevonden.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 4, De kerk der Hervorming in de achttiende eeuw. De grote crisis (Baarn 1974), p. 222.

André Hanou