Historisch Dagblad van de Republiek (1795)

Titelbeschrijving
Historisch Dagblad van de Republiek: Behelzende de Handelingen van de Representanten in de onderscheidene Gewesten van ons Vaderland.

Periodiciteit
Datering en titel zijn ontleend aan de advertentie voor nr. 1, in de Haarlemse Courant van 3 maart 1795. De bedoeling was dat het blad op maandag, woensdag en vrijdag zou verschijnen. De bewaard gebleven afleveringen dateren van 2 en 5 maart 1795. Vermoedelijk zijn er nadien geen afleveringen verschenen.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 8 pagina’s in groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, J. Allart. Uit de lange lijst verkoopadressen is te zien dat Allart een landelijke verspreiding op het oog had:

Arnhem Moeleman en P. Nyhoff, Zutphen van Eldik, Nymegen van Goor, Harderwijk van Kasteel, Dord Blussé, Leiden Herdingh, Haarlem C. Plaat, Delft C.v. Graauwenhaan, ’s Hage Thiery en Mensing, Rotterdam D. Vis, Gouda Verblaauw, Schoonhoven Schieke, Gorinchem T. Horneer, Schiedam Poolman, Hoorn Breebaart en Vermande, Enkhuizen C. Francx, Alkmaar J. Harencarspel, Munnekendam de Gorter, Purmerend J. Keyser, Medenblik N. Cos, Weesp Stigman, Zaandam Quakkelstein en Kool, Utrecht J. Visch, Amesfoort [sic] Blankenburg, Leeuwaarden C. van Slich, Harlingen V. van der Plaats, Franeker Romar, Groningen Oomkes, Middelburg Keel, Vlissingen Corbelyn, Zirkzee van Zetten, Ter Veere van de Graaf, Ter Goes J. Huisman, Deventer G. Brouwer, Zwol F. Clement, Kampen T. Brok, en voorts allomme, van waar men ze zal ontbieden.

Medewerkers
Centraal figuur was Gerrit BRENDER À BRANDIS (1751-1802), secretaris van de Municipaliteit te Amsterdam, aan wie alle ‘Municipaliteiten, in den Steden en ten platten Lande, zoo derzelver handelingen niet afzonderlyk worden uitgegeeven’ hun informatie konden toesturen. Men kon dit ook rechtstreeks toesturen naar de uitgever.

Inhoud
Blijkens genoemde advertentie was het doel ‘om in dit Dagblad al het gewichtige binnenlandsche Staats-Nieuws op het spoedigste aan ’t publiek mede te deelen’.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 939 G 91-92

Literatuur
¶ Dirk van Drunen, Leven en werken van Gerrit Brender a Brandis (1751-1802). Een bio-bibliografische schets (ongepubliceerde scriptie Achttiende-eeuwse letterkunde, Universiteit van Utrecht, 1784).

Rietje van Vliet