Historische Berigten van de Omwenteling (1795)

Titelbeschrijving
Historische Berigten van de Omwenteling der Steeden en Dorpen van Vriesland.

Periodiciteit
In de Leeuwarder Courant van 25 februari 1795 wordt nr. 1 van dit maandags weekblad aangekondigd. Er zijn geen andere sporen van deze periodiek aangetroffen.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 8 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
Blijkens genoemde advertentie uitgegeven door ‘den Burger van der Sluis te Franeker’. Prijs: 1 stuiver.

Medewerkers
In de advertentie staat ook een oproep aan de lezers om ‘egte Stukken’ met betrekking tot de omwenteling ter publicatie toe te sturen. Als tegenprestatie zal de uitgever een gratis auteursexemplaar ter beschikking stellen.

Inhoud
Zie titelbeschrijving.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet