Historische Verhandelingen (1753)

Titelbeschrijving
Historische Verhandelingen.

Periodiciteit
De auteur van de Twee-en-Vyftig Samenspraken, gehouden tusschen ’t Hollandse Neefje, en het Zeelandse Nigje (1753) zegt in nr. 1 dat hij elke vrijdag zal laten uitkomen ‘myn Historische Verhandelingen, waar van wy de Tytel zo lang onder ons houden, tot dat de Eerste het Ligt ziet’. Deze titel is vooralsnog geheim gebleven, en nog niet getraceerd.

Medewerkers
De Twee-en-Vyftig Samenspraken staan op naam van ene ‘H.G.’, achter wie volgens Bostoen (2014) Henricus (Henric) GOCKINGA (1718-1772) schuilgaat. Blijkbaar is hij ook de auteur van de Historische Verhandelingen.
Gockinga studeerde sinds 1740 theologie in Leiden. In 1742 werd hij als predikant beroepen in Wilnis, waar hij tot zijn dood voorging. Zijn leven lang was hij een verwoed verzamelaar van incunabelen. In nr. 1 van de Twee-en-Vyftig Samenspraken noemt hij ook andere bladen – vooral volksblaadjes – waaraan hij heeft gewerkt. Van Vliet (2018) nuanceert de toeschrijving aan Gockinga: de serieuze predikant die hij is, valt namelijk moeilijk te rijmen met dit oeuvre.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Rietje van Vliet, ‘”Myne boeken zyn weinig, hebbende niet meer, dan 4 kassen vol”. Henricus Gockinga (1718-1772), de onbekende vertaler van Meermans Uitvinding der boekdrukkunst‘, in: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2018
¶ Karel Bostoen, ‘Een fan van drie Willems. De Arlequin Alchimist (1742) van Henricus Gockinga’, in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 161-171.

André Hanou
update 10-5-2020