Hollandsch Buurpraatie (1784)

Titelbeschrijving
Het Hollandsch Buurpraatie.

Periodiciteit
Zaterdags weekblad, waarvan slechts de eerste twee afleveringen bekend zijn. Nr. 1 verscheen op 16 oktober, nr. 2 op 23 oktober 1784.

Bibliografische beschrijving
De tekst van dit blad in kwarto is in twee kolommen opgedeeld. Elke aflevering bevat vier (ongepagineerde) bladzijden.

Boekhistorische gegevens
Colofons:

Dit Blad word alle Zaturdagen voor 3 duiten uytgegeeven te Amsterdam by Bom; Leyden Koenig, ’sHage van Drecht, Rotterdam van den Dries, de Leeuw en Krap, Dord Blussé, Utrecht Stubbe, en verder alöm.

Inhoud
Dit patriotse tijdschriftje voor de gewone man bestaat uit een tweespraak tussen de buren Barend en Govert, waarin zij om zeven uur ’s avonds het nieuws bespreken. Dat nieuws betreft voornamelijk de ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden, waar keizer Jozef II vijandelijkheden tegen de Republiek lijkt te willen beginnen, om zo het einde van de eeuwenlange blokkade van Antwerpen af te dwingen.
In het voorbijgaan worden enige orangisten het mikpunt van spot; zoals Johannes le Francq van Berkheij alias ‘de Leidsche Poppenkramer’ en de Rotterdamse ‘Kinderkoning’. Met de laatste wordt de schoolhouder Jan van Beest bedoeld, die zijn kinderen leerde schrijven op basis van tektsvoorbeelden die orangistisch, dus ‘oproerig’ van aard zijn.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 3151 G 51 (nrs. 1-2)
Full text

André Hanou