Hollandsche Courant (1795)

Zie Leydse Courant (1686-1902).