Hollandsche donderdaagse Post-Ryder (1711)

Titelbeschrijving
Hollandsche donderdaagse Post-Ryder, Verhalende, Historischer wyze, de hedendaagsche voornaamste gevallen der bekende Waereld.

Periodiciteit
De nrs. 1-14 van dit weekblad verschenen van 26 maart 1711 t/m 2 juli 1711; meer afleveringen zijn niet bekend.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 4 doorlopend genummerde pagina’s in klein kwarto. Het geheel telt 56 pagina’s.

Boekhistorische gegevens
De colofon van nr. 1, 6 e.v. meldt: ‘Deze Hollandse Post-ryder wort gedrukt by Hendrik van Putten, in ’t Gebed zonder End, of ’t End der Nes, by ’t Heeren Logement’.

Exemplaren
Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): KNAW AB E 3458

Rietje van Vliet