Hollandsche Historische Courant (1733-1788)

Zie Delfsche Courant (1721-1793).