Hollandsche Staatsman (1742)

Titelbeschrijving
De Hollandsche Staatsman.

Periodiciteit
Weekblad volgens Kossmann (1937), die spreekt van ‘Uitgave of debiet van een weekblad’ met die naam. Hij baseert zich op advertenties voor dit blad in de ’s Gravenhaagsche Courant op 1, 13 en 20 augustus 1742. Op diezelfde data zijn ook in de Leydse Courant advertenties gesignaleerd.

Boekhistorische gegevens
’s-Gravenhage, Laurens Berkoske junior.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw […] (’s-Gravenhage 1937), p. 25.

André Hanou