Hollandsche Vraagal (1666)

Titelbeschrijving
Den Hollandsche Vraagal aan de Vliegende Faam met hare antwoorden, behelzende vele nieuwe tijdingen uit verscheide plaatsen.

Periodiciteit
Dit blad ‘is een tijd lang ter vervanging van de krant [Den Oprechten Hollandszen Bootsgezel] verschenen; niet in een twee-koloms uitgave zoals de krant, maar op een “half-blad en boeks wijze” gedrukt’.
De Bootsgezel werd in Zeeland op 7 oktober 1666 verboden. De Vraagal begint 18 oktober.

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, Joannes Naeranus, 1666.

Inhoud
Nieuwsblad dat sympathiseert met de staatse partij.

Medewerkers
Auteur is waarschijnlijk de remonstrantse uitgever Joannes NAERANUS (1634-1670).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ Sibbe Jan Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (Hilversum 2011)
¶ A.G. Groustra-Werdekker, ‘Het boekenbedrijf van de zeventiende-eeuwse boekdrukker en boekverkoper Joannes Naeranus (1634-1670). Handhaver van de drukpersvrijheid’, in: Rotterdams Jaarboekje 2008, p. 84-112, vooral 103, 111.

André Hanou
update 19-4-2020