Hollandsche Vraagal (1666)

Titelbeschrijving
Den Hollandsche Vraagal aan de Vliegende Faam met hare antwoorden, behelzende vele Nieuwe Tijdingen uit verscheide plaatsen.

Periodiciteit
De Hollandsche Vraagal begint 18 oktober 1666, vrijwel onmiddellijk na het verbod in Zeeland op haar voorgangster, Den Oprechten Hollandszen Bootsgezel, op 7 oktober 1666.

Bibliografische beschrijving
Niet gedrukt in een twee-koloms uitgave zoals de krant, maar op een ‘half-blad en boeks wijze’.

Boekhistorische gegevens
Rotterdam, Joannes Naeranus.

Inhoud
Nieuwsblad dat sympathiseert met de staatse partij.

Medewerkers
Auteur is waarschijnlijk de remonstrantse uitgever Joannes NAERANUS (1634-1670).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Relatie tot andere periodieken
De Hollandsche Vraagal is een tijd lang verschenen ter vervanging van de krant Den Oprechten Hollandszen Bootsgezel.

Literatuur
¶ Sibbe Jan Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (Hilversum 2011)
¶ A.G. Groustra-Werdekker, ‘Het boekenbedrijf van de zeventiende-eeuwse boekdrukker en boekverkoper Joannes Naeranus (1634-1670). Handhaver van de drukpersvrijheid’, in: Rotterdams Jaarboekje 2008, p. 84-112, vooral 103, 111.

André Hanou
update 14-07-2023