Hollandse Faam (1743)

Titelbeschrijving
De Hollandse Faam. Verhandelende maandelyks, op een’ korte en klaare wyze, ’t aanmerklykste van de Historie Deezes Tyds. Met buitengewoone, dogh onpartydige reflexieen. Onder de Zinspreuke, Sive vetus, sive novum, verum diligo [vert. Ik bemin de waarheid, of die nu oud of nieuw is]. Voor de Maand Juli 1743.

Periodiciteit
Van dit maandblad is slechts deze aflevering bewaard; mogelijk het enige nummer dat verscheen.

Bibliografische beschrijving
Deze aflevering bevat II (titelpagina) + 80 bladzijden. Er moeten echter meer bladzijden zijn geweest, daar de tekst op p. 80 niet is beëindigd. Het titelblok bevat slechts: ‘De Hollandse Faam van de Maand Juli 1743’.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘In ’sGravenhage, By Johannes de Cros. 1743’.

Inhoud
Deze eerste aflevering argumenteert waarom in juli met een nieuw blad wordt begonnen: het is namelijk goed ‘met een nieuw Half jaar te beginnen’. Bovendien hebben zich recent twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in de Oostenrijkse Successieoorlog: de Fransen hebben de strijd heropend en een Nederlandse legermacht is nu daadwerkelijk op mars. Bovendien hebben de gewone Nederlandse nieuwspapieren (óók die hier te lande in de Franse taal gedrukt worden) een erbarmelijk niveau: het is niets dan ‘Monnike-Historietjes, opgesmukte Boek-uittrekzels, en uitheems Kerknieuws’ (p. 3). De Europise Staats-Secretaris is bijvoorbeeld zo’n rommelzootje.
Dat moet dus beter. De schrijver bespreekt de gebeurtenissen en ontwikkelingen (die doorgaans betrekking hebben op het verloop van de Oostenrijkse Successieoorlog) achtereenvolgens in: ‘Het Noorden’, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Nederlanden.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninlijke Bibliotheek: 554 F 71
Full text

André Hanou