Hollandse Snapper (1734)

Titelbeschrijving
Hollands[ch]e snapper.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 11 januari 1734 wordt geadverteerd voor nr. 1, dat ‘vervolgens alle Maandagen te bekomen [zal] zyn’. Het is onduidelijk hoeveel afleveringen zijn verschenen.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie geeft als verkoopadressen ‘te Amsterdam by Jacob van Saan, Rotterdam Burgmans, ’s Gravenhage P. van Thol, Leyden van Abcoude, Utrecht H. Besseling, Leeuwaarden Strick’. Op 18 januari wordt ook genoemd: ‘Franeker Ennema.’
Op 6 september 1734 lijkt Jacob van Saan – als hij althans de drukker-uitgever was – het tijdschrift te hebben overgedaan aan Gerrit Tielenburg uit Amsterdam. In een advertentie van die datum in de Leydse Courant is de naam van Van Saan vervangen door Tieleburg; de titel luidt nu Hollandsche Snapper. Om welke aflevering het hier gaat, is onbekend.

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Rietje van Vliet