Hollandse Snapper (1734)

Titelbeschrijving
Hollands[ch]e snapper.

Periodiciteit
In de Leydse Courant van 11 januari 1734 wordt geadverteerd voor nr. 1, dat ‘vervolgens alle Maandagen te bekomen [zal] zyn’. Het is onduidelijk hoeveel afleveringen van dit weekblad zijn verschenen.
In de Leydse Courant van 14 september 1739 wordt geadverteerd voor 2 delen van de Hollandse Snapper: twee jaargangen?

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie uit 1734 geeft als verkoopadressen ‘te Amsterdam by Jacob van Saan, Rotterdam Burgmans, ’s Gravenhage P. van Thol, Leyden van Abcoude, Utrecht H. Besseling, Leeuwaarden Strick’. Op 18 januari wordt ook genoemd: ‘Franeker Ennema.’
Op 6 september 1734 lijkt Jacob van Saan – als hij althans de drukker-uitgever was – het tijdschrift te hebben overgedaan aan Gerrit Tielenburg in de Gasthuismolensteeg te Amsterdam. In een advertentie van die datum in de Leydse Courant is de naam van Van Saan vervangen door Tieleburg; de titel luidt nu Hollandsche Snapper. Om welke aflevering het hier gaat, is onbekend. De advertentie uit 1739 waarin de tweedelige Snapper wordt aangeboden – prijs: 50 stuivers! – is geplaatst door Tieleburg (’te bekomen by’).

Exemplaren
Geen exemplaar getraceerd.

Rietje van Vliet