Hollandse Vrijheid Verdadigt (1663-1664)

Titelbeschrijving
¶ Nr. 1: Hollandse Vrijheid Verdadigt tegen de Usurpatie der Stadhouders Zijnde een verhaal van de schendige Handelingen derzelver, tegen de beste en vroomste Voorstanders der geseide Vrijheid, In een ’t zamenspraak van drie Personen, varende van Leiden op Haarlem. 
¶ Nr. 2: Het tweede deel der Hollandse Vrihjeid [sic]. Verdadigt tegen de Usurpatie der Stadhouders Zijnde een verhaal van de schendige Handelingen derzelver, tegen de beste en vroomste Voorstanders der geseide Vrijheid, en tegen de Wetten Vrij en Gerechtigheden van Holland en Westvriesland. In een ’t zamenspraak van Drie Personen, Een Hagenaar. Een Amsterdammer. En een Zeeuw.

Periodiciteit
De datering is gebaseerd op het impressum. Of er meer dan 2 afleveringen (‘delen’) zijn verschenen, is niet bekend.

Bibliografische beschrijving
De twee afleveringen, in kwarto, zijn gepagineerd 1-64, 1-48. Op p. 3 steeds een titelblok met short title, waarna de hoofdtekst volgt.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Gedrukt voor Loevestein, bij Lieven van Vrijheid 1663 [1664]’.

Medewerkers
Traditioneel wordt als auteur gezien: Johannes NAERANUS (1608-1679), remonstrants predikant te Oudewetering.

Inhoud
Uitgebreid vertoog in republikeins-staatse zin, waarbij alle stadhouderlijke machtsuitingen behandeld worden, zoals ten tijde van Oldenbarneveld, en van de aanslag van Willem II op Amsterdam in 1649. De tekst geeft ook allerlei documenten. De gespreksgenoten, in Haarlem gescheiden, komen na enkele weken opnieuw bijeen in Amsterdam.

Exemplaren
STCN 831218142 en STCN 109942469
Full text

Literatuur
¶ Sibbe Jan Visser, Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679). Twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid (Hilversum 2011).

André Hanou
update 17-4-2020