Hollandse Vrijheid Verdadigt (1663-1664)

Titelbeschrijving
Hollandse Vrijheid Verdadigt tegen de Usurpatie der Stadhouders Zijnde een verhaal van de schendige Handelingen derzelver, tegen de beste en vroomste Voorstanders der geseide Vrijheid, In een ’t zamenspraak van drie Personen, varende van Leiden op Haarlem. Door H. van V. Het eerste deel.
Nr. 2 heeft: Het tweede deel der […] vroomste voorstanders der geseide vrijheid, en tegen de wetten vrij en gerechtigheden van Holland en Westvriesland.

Bibliografische beschrijving
De twee afleveringen, in kwarto, zijn gepagineerd 1-64, 1-48. Op p. 3 steeds een titelblok met short title, waarna de hoofdtekst volgt.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Gedrukt voor Loevestein, bij Lieven van Vrijheid 1663 [1664]’.

Medewerkers
Traditioneel wordt als auteur gezien: Johannes NAERANUS (1608-1679), remonstrants predikant te Oudewetering.

Inhoud
Uitgebreid vertoog in republikeins-staatse zin, waarbij alle stadhouderlijke machtsuitingen behandeld worden, zoals ten tijde van Oldenbarneveld, en van de aanslag van Willem II op Amsterdam in 1649. De tekst geeft ook allerlei documenten. De gespreksgenoten, in Haarlem gescheiden, komen na enkele weken opnieuw bijeen in Amsterdam.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: PFL. 8803, 8919(A)
Full text

André Hanou