Hollandsen Argus (1745)

Titelbeschrijving
Den Hollandsen Argus.

Periodiciteit
Dat dit maandags weekblad heeft bestaan, blijkt uit de advertentie in de ’s Gravenhaegse Courant van 22 november 1745 waarin nr. 1 wordt aangekondigd. Het ontbreken van meer advertenties doet vermoeden dat deze Argus een eendagsvlieg was.
Alle informatie uit dit lemma gaat terug op deze advertentie.

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
De Hollandsen Argus is ‘uytgegeeven by de Wed. Jacobus van Egmont en Zoon, Boekverkopers te Amsterdam’. Als verkoopadressen worden opgegeven:

in ’s Hage by Blommendal; Haerlem van der Vinne; Rotterdam, Maronier; Delft, Voorstad; Leyden, de Does; Gouda Bellard; en te Utr. by Broedelet.

Relatie tot andere periodieken
De Hollandsen Argus is blijkens de advertentie ‘gebruykt tot Voortzetter van het Kabinet der Critiques’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet