Huis-Leeraer der Nederlandsche Burgerij (1784-1785)

Titelbeschrijving
De Huis-Leeraer der Nederlandsche Burgerij.

Periodiciteit
Het verscheen in 12 afleveringen van 18 december 1784 t/m 5 maart 1785. Het weekblad werd vermoedelijk wegens een gering debiet, aldus de advertentie Leydse Courant van 14 maart 1785, reeds na twaalf afleveringen beëindigd.

Boekhistorische gegevens
Leiden, Christoffel Frederik Koenig.
Blijkens genoemde advertentie kostte iedere aflevering 4 duiten; op best papier 1 stuiver.

Medewerkers
De auteur is onbekend, maar prinsgezinde tijdgenoten noemden als mogelijke kandidaten: de stadsarts Pieter VAN SCHELLE (1749-1792),, de advocaat Jan STEENWINKEL (1754-1812) en de doopsgezinde predikant François Adriaan VAN DER KEMP (1752-1829), allen werkzaam in Leiden.

Inhoud
Volksblaadje met patriotse ideeën die teruggaan op de christelijke verdraagzaamheid. Blijkens de aankondiging in nr. 8 van de Politieke Nalezer (p. 64) is het een voortzetting van De Huisonderwijzer op den Zondag (1784).

Exemplaren
¶ Maastricht, Universiteitsbibliotheek: MU Wa 69 E 4 (niet ingezien).

Literatuur
¶ J. van Goinga-van Driel, ‘Een blik op de praktijk van de Nederlandse boekhandel omstreeks 1785. Christoffel Frederik Koenig, uitgever van volksblaadjes, Leiden 1782-1786’, in: De Achttiende Eeuw 25 (1993), p. 39-72
¶ E.H. de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers: Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775-1795 (Hilversum 2014), p. 194-195.

Rietje van Vliet