Huisonderwijzer op den Zondag (1784)

Titelbeschrijving
De Huisonderwijzer op den Zondag.
¶ Vanaf nr. 3: De Huisleraar der Nederlandsche Burgerij.

Periodiciteit
Het weekblaadje verscheen in drie afleveringen van 27 november t/m 11 december 1784. Advertenties verschenen in de Politieke Praatvaar van 27 november 1784 (nr. 30) en in de Leydse Courant van 29 november 1784.

Boekhistorische gegevens
Leiden, Christoffel Frederik Koenig.
Blijkens genoemde advertenties kostte iedere aflevering 4 duiten; op best papier 1 stuiver.

Medewerkers
De auteur is onbekend, maar prinsgezinde tijdgenoten noemden als mogelijke kandidaten: de stadsarts Pieter VAN SCHELLE (1749-1792), de advocaat Jan STEENWINKEL (1754-1812) en de doopsgezinde predikant François Adriaan VAN DER KEMP (1752-1829), allen werkzaam in Leiden.

Inhoud
Volksblaadje met patriotse ideeën die teruggaan op de christelijke verdraagzaamheid.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ J. van Goinga-van Driel, ‘Een blik op de praktijk van de Nederlandse boekhandel omstreeks 1785. Christoffel Frederik Koenig, uitgever van volksblaadjes, Leiden 1782-1786’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 25 (1993), p. 39-72
¶ E.H. de Jong, Weldenkende burgers en Oranjeliefhebbers: Patriotten en Prinsgezinden in Leiden, 1775-1795 (Hilversum 2014), p. 194-195.

Rietje van Vliet