Huisvader (1809-1810)

Titelbeschrijving
De Huisvader.

Periodiciteit
Weekblad, waarvan blijkens Saakes’ Naamlijst in 1809 51 afleveringen zijn verschenen; in 1810 verschenen er 9. De eerste aflevering wordt gemeld in januari 1809 (p. 2); de overige afleveringen in december 1810 (p. 191). Bewaard gebleven zijn slechts de nrs. 1-25, 27-33, 36-38, alle uit 1809.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo, zonder eigen toegevoegde titelpagina. Elke aflevering telt acht bladzijden. Het titelblok geeft na de titel, eerst de nummeraanduiding en daarna een onderwerpstitel.

Boekhistorische gegevens
Het colofon van nr. 1 luidt: ‘Te Amsterdam, bij J. Ruys, Boekverkoper’. Bij Saakes wordt als prijs per aflevering opgegeven: 2 stuivers.

Medewerkers
Op de titelpagina staat vermeld: Ysbrand van HAMELSVELD. Deze theoloog en gematigde patriot (1743-1812) was afwisselend predikant, hoogleraar en volksvertegenwoordiger.

Inhoud
Ietwat spectatoriaal en vooral meditatief ingesteld blad, met nogal vage belangstellingen.
In de eerste aflevering vindt men het ‘oogmerk des schrijvers’. Hij identificeert zich als de schrijver van De Redelijke Christen (1807) waarin hij godsdienst en deugd verdedigde tegen het ongeloof, maar met behoud van het belang van de rede.
Na beëindiging van dat blad had hij een jaar rust genomen, maar wil nu toch weer op de oude wijze bezig gaan. Hij kiest voor de titel Huisvader, omdat zo iemand het imago heeft matig, rechtvaardig, godzalig te leven, en religieuze opvoeding voor te staan.
Zijn onderwerpskeuze geeft blijk van die belangstelling: ‘Het nieuwe jaar’, ‘De winter’, ‘Roem in het kruis, ‘De overstrooming’, ‘Het geluk van den christen’, ‘De lente’, ‘De stad Gods’, ‘Dweeperij’.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 3148 G 3
Full text

André Hanou