Iets voor de Dordrechtsche Roomsche Gemeente (1798)

Titelbeschrijving
Iets voor de Dordrechtsche Roomsche Gemeente.

Periodiciteit
De beschrijving van deze titel is allereerst gebaseerd op de Naamlijst van Saakes, mei 1798, waar na melding van ‘J. Pex, Artium magister’ slechts wordt gezegd: ‘Een Blaadje waar in onderscheidene Burgers van Dordr. op een haatlijke wijze worden ten toon gesteld. 2 Stukjes’ (p. 445). De naam van dit hatelijke blaadje duikt op in de biografie van Pex.

Boekhistorische gegevens
‘Te Dordrecht, bij N. van Eijsden en Comp’s’, aldus Saakes in mei 1798; de prijs voor beide afleveringen was 4 stuivers.

Medewerkers
De auteur is Johannes PEX (1744-1816), rooms-katholiek priester. Vanaf 1788 was hij pastoor te Oude-Tonge.

Inhoud
Pex lijkt de positie te hebben ondersteund van de Dordrechtse pastoor J.K. Schiefbaan, die bij of na de staatkundige omwenteling in 1795 moeilijkheden kreeg met een deel van zijn wat democratischer ingestelde parochianen. Zij dienden ook bij het kerkelijke gezag een massa klachten in over Schiefbaan.
De kwestie wordt in de literatuur niet duidelijk uitgelegd. Door het ontbreken van exemplaren van de teksten over/rond de situatie wordt die onduidelijkheid niet verholpen. – Pex lijkt evenwel vrijwel altijd een moeilijke figuur te zijn geweest.

Relatie tot andere periodieken
P. Keuls schreef een reactie: Iets voor ’t Publiek en voor J. Pex. Artium magister (Dordrecht 1798).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ J.C. van der Loos, [biografie Pex] in: Haarlemsche Bijdragen. Bouwstoffen 51 (1934), p. 288-296 (met de opmerking dat het in NNBW over Pex vermelde onjuist en onvolledig is)
¶ J.C. van der Loos, ‘Bouwstoffen vaderlandsche kerkgeschiedenis’, in: Bijdragen Geschiedenis van het Bisdom Haarlem 46 (1929), p. 400-408.

André Hanou