In- en Uitlandsche Genees- en Heelkundige Boekzaal (1774)

Titelbeschrijving
In- en Uitlandsche Genees- en Heelkundige Boekzaal, behelzende Ontleed- Genees- Heel- en Natuurkundige Ontdekkingen, Waarnemingen, en Gedenkschriften uit de beste schrijvers.

Periodiciteit
Een Boekzaal is vrijwel altijd een periodiek. Van dit blad is weinig meer bekend dan de titel, voorkomend bij Broeckx (1847) en het aldaar vermelde verschijningsjaar 1774.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Antwerpen, J.J.G. de Marcourt.

Medewerkers
Broeckx (1847): ‘Le nom de l’auteur nous est inconnu’.

Inhoud
Geneeskundig tijdschrift met, blijkens de titel, de rubrieken Ontdekkingen, Waarnemingen en Gedenkschriften.
In de rubriek Waarnemingen komt in ieder geval de vaccinatie tegen kinderpokken ter sprake. Dit blijkt uit een citaat uit het blad uit 1774, opgenomen in nr. 2 van de Gentse Natuur- Genees- Heel- en Geboortskundige Waarnemingen en Mengel-schriften (1783). Dit citaat betreft een waarneming over de ‘Inenting der Kinder-pokjes’ en het gunstige effect hiervan, ‘uit menschlievendheid medegedeeld door den heere Rooze, vermaard heelmeester te Lebbeke, bij Dendermonde’ (p. 23).

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ M.C. Broeckx, ‘Documents pour servir à l’histoire de la bibliographie médical Belge avant le xixe siècle’, in Bulletin et Annales de l’Académie d’Archeologie de Belgique 4 (1847), p. 154.

André Hanou
update juni 2021