Incroyable Babbelaar (1797-1799)

Titelbeschrijving
De Incroyable Babbelaar.

Periodiciteit
Datering is gebaseerd op de catalogus van het Persmuseum. Hoeveel afleveringen er zijn verschenen, is niet duidelijk. Het laatste bekende exemplaar is nr. 17, uit 1799 (datering conform catalogus desbetreffende bibliotheek).

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 4 pagina’s in kwarto. In het titelblok staan titel, vignet (wapenschild met nar), volgnummer, inhoudsregel ‘Iets over de Vyanden der vrye Volken’ (nr. 10) en prijs.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Gedrukt t’Amsterdam, by M. van Kolm, in de Tuinstraat’. Martinus van Kolm staat bekend om zijn revolutionaire volksblaadjes. Voor iedere aflevering moesten 3 duiten worden neergeteld.

Inhoud
Samenspraak tussen vertegenwoordigers van verschillende politieke groeperingen: Babje, Avarus, Kees en Jaap. Nr. 10 handelt over de landing van de Engelsen en Russen bij Den Helder en de strijd in Noord-Holland in augustus-september 1799. De aflevering eindigt met twee oproepen in dichtvorm. De eerste is gericht ‘Aan de Gewapende Burgerwacht te Arnhem, Nymegen, zutphen, Deventer, Doesburg, en waar de Oranjegezinden zich hebben vertoond’. De tweede is een uitnodiging om ten strijde te trekken ‘tegen de snoode benden van Brittanje’.
Veel revolutionair gebabbel, weinig esprit.

Relatie tot andere periodieken
Aan het einde van de achttiende eeuw verschenen diverse babbelaars, die hun titel ontlenen aan de Tatler. Voorbeelden zijn de Hollandsche Babbelaar, of Zotskap (1795-1796), de Nieuwe Babbelaar, of Oude Bataaf (1795) en de Oude Hollandsche Babbelaar, of Zotskap (1795) en de Bataavsche Babbelaar, of Zotskap (1797-1798). Ze zijn vaak uitgegeven door Van Kolm.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: PM 615 (nrs. 1, 2, 4, 5, 8, 18 en 27 uit 1797; nrs. 3 en 7 uit 1799)
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 77-676 (nr. 10)
¶ Ithaka, Bibliotheek Cornell University: Kroch Library Rare & Manuscripts, Rare Books DJ3 .U89 no.689 (nr. 17 uit 1799)
¶ Full text nr. 10

Literatuur
¶ Barbara Resink en Jort Verhoeven, ‘De stem van het volk. De Amsterdamsche wijkvergaderingen in de eerste jaren der Bataafsche revolutie’, in: Maandblad Amstelodamum 83 (1995), p. 33-43
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘De reizende Nieuwsbode’, in De Nederlandsche Spectator 1877, overdruk.

Rietje van Vliet