Incroyable Spion (1799)

Titelbeschrijving
De Incroyable Spion.

Periodiciteit
Het enig bekende exemplaar van dit weekblad is gedateerd 1 juli 1799 (nr. 3). Omstreeks 21 juni 1799 moet het eerste nummer zijn verschenen, getuige ook de advertentie voor nr. 2 in de Haagsche Courant van 28 juni 1799.
Saakes meldt in zijn Naamlijst van december 1799 dat het blad met de nrs. 1-21 compleet is (p. 95).

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven in Den Haag, door J. de Groot en Zonen. In de Haagsche Courant van 13 juli 1799 worden ook andere verkoopadressen genoemd:

te Amsterdam by J.A. Crayenschot, Alkmaar Molkman, Zaandam van Aken, ’s Bosch Noman en Zoon, Haarlem Beets, Leyden Coster, Rotterdam Wolfsbergen, Schiedam Sweben, Dordrecht de Haas, Utr. de Wed. J. Terveen en Zoon, Arnhem Nyhof, Middelburg Gillisse de Wed. Abrahams […], en voorts alöm.

De prijs per aflevering bedroeg ƒ -:-:6. Voor de 21 afleveringen moest men volgens Saakes ƒ -:7:14 neertellen.

Inhoud
In genoemde advertentie in de Haagsche Courant van 28 juni 1799 en in de Naamlijst van juli 1799 meldt Saakes over dit blad: ‘met kersvers Nieuws uit Engeland, Frankrijk, &c.’ (p. 56). Op 13 juli 1799 wordt in de Haagsche Courant geadverteerd voor nr. 6: een aflevering ‘met Utrechts Nieuws’.
Opvallend is dat de uitgever van het nieuwsblaadje, zoals hij de Incroyable Spion in de markt zet, als stadsdrukker en courantier tevens verantwoordelijk was voor de Haagsche Courant. Wellicht kon De Groot, die als patriot in 1787 het land had moeten ontvluchten, in zijn weekblad andersoortig (opiniërend) nieuws kwijt dan in zijn geoctroïeerde krant.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): PM 616 (nr. 3).

Literatuur
¶ E.F. Kossmann, De boekhandel te ’s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw (Den Haag 1937), p. 167-170

Rietje van Vliet