Inlichter (1799-1802)

Titelbeschrijving
De Inlichter. Een Theologisch Weekblad.

Periodiciteit
Het weekblad lijkt vier jaar (1799-1802) bestaan te hebben, gezien de vermelding van deze jaren in Saakes’ Naamlijst deel 3 (juli 1799) p. 53 e.v.
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Nieuwe Haagse Nederlandse Courant van 28 juni 1799.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Uitgegeven bij Jan Abraham van Drecht, te Den Haag.
Blijkens de Nieuwe Haagse Nederlandse Courant van 26 april 1802 heeft hij in dat jaar de rechten overgedaan aan boekverkoper H.C. Susan, gevestigd op de Gevolde Gracht te Den Haag. Mogelijk was de verkoop het gevolg van de zenuwziekte waaraan Van Drecht in 1806 op 49-jarige leeftijd zou overlijden.
Prijs per aflevering: ƒ 0:1:8 (1½ stuiver).

Inhoud
Godsdienstig weekblad.
Genoemde advertentie uit 1799 beschrijft de inhoud van nr. 1: ‘eene opgaaf van Gods werken die men zal toelichten, vooral zal het betreffen, het Leerryk en God Verheerlykend bestuur met Israel‘. Doel van de schrijver is ‘de vermeerdering van de Achtbaarheid van het woord van God ook uit zyne Werken’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ E.F. Kossmann, De boekhandel te ‘s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw. Biographisch woordenboek van boekverkoopers, uitgevers, boekdrukkers, boekbinders enz. (Den Haag 1937), p. 105.

André Hanou
update 7-6-2020