Jupiter met Den Politiquen Blixem Gewapend (1799)

Titelbeschrijving
Jupiter met Den Politiquen Blixem Gewapend. 

Periodiciteit
Vrijdags weekblad waarvan slechts 2 nrs. (1 en 8 maart 1799) zijn verschenen. Dat was zeker niet de bedoeling, want op p. 16 wordt nog verwezen naar een ‘volgend gesprek’. Maar de regering greep in en arresteerde drukker Servaas van de Graaff. Dit laatste wordt in diverse kranten vermeld, zoals de Leydse Courant van 15 maart 1799.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo.
Elke aflevering telt 8 bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-16.
Het titelblok geeft titel, nummeraanduiding, datum, en daarna het motto ‘Procul à Jove, procul à fulmine’ (vert. Ver van Jupiter, ver van zijn bliksem).

Boekhistorische gegevens
Colofon beide nummers:

Ter Drukkery van Servaas van de Graaff en Comp: in den Haag, by wien dit Blad Vrydags à één en een halve Stuiver wordt uitgegeeven, zynde hetzelve ook mede te bekomen te Amsterdam in de Winkel van Jan Greeven, in de Warmoesstraat, en C. Romyn, in de Beurssteeg No. 14, Rotterdam J. van Santen, Leyden H. Koster, Haarlem de Weduwe van Brussel, Dordrecht E. Bonte. Utrecht J. Visch en van der Schroef. Arnhem Moelman. Nymegen van Kampen, en verders alom.

Medewerkers
Er is een kans dat de auteur van het blad de radicaal Bernardus BOSCH (1746-1803) is. Die presenteert namelijk zijn politieke weekblad De Burger Politieke Blixem in 1800, in het eerste nummer, als een vervolg op het tijdschrift door burger de Graaf.

Inhoud
Na een korte inleiding gericht tot de ‘Achtingswaardige Medeburgers’ worden de afleveringen verder gevuld met een ‘Zamenspraak tusschen Jupiter, een Burger, een Militair en (Joël) de Jood’. De sfeer is radicaal-republikeins. Jupiter geeft informatie over de ontwikkelingen elders in de wereld.
Wat Nederland betreft: men wake voor spionnen, juist bij ons. De Oranjes complotteren in Berlijn. Lokale orangisten (met name genoemd) worden weer brutaal, evenals de aristocraten. We hebben vrienden (alweer met name genoemd; zoals P. Linthorst) in het parlement. Straks zal onze beweging weer aan kracht winnen, omdat de Fransen terugkeren naar het ‘sansculottisch systeem’ en onze vriend Charles de la Croix daar wel gekozen zal worden bij de verkiezingen aan het einde van de maand.
De auteur benadrukt dat de constitutie het toelaat in vrijheid te schrijven over personen. Daar dacht het gezag dus anders over.

Exemplaren
STCN 245553290
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: O 60-5577
Full text

Literatuur
¶ W.P. Sautijn Kluit, ‘Janus; de Politiek Blixem; en beider gevolg’, in: Nederlandsche Spectator nr. 44 (2 november 1867), p. 347-352, 350.

André Hanou