Jan van Gysens Weekelyksche Amsterdamsche Merkuuren (1710-1722)

Zie Amsterdamsche Merkurius (1710-1722).