Jobs Bode en Blymaar (1800)

Titelbeschrijving
Jobs Bode en Blymaar.

Periodiciteit
Slechts de eerste aflevering is bekend. Dit nr. 1 eindigt met: ‘Het vervolg in het volgend Nommer’. Het jaartal 1800 wordt als ‘dit jaar’ in de tekst aangegeven.

Bibliografische beschrijving
De in twee kolommen afgedrukte tekst (in kwarto) van nr. 1 heeft vier bladzijden, genummerd 1-4.

Boekhistorische gegevens
De drukker/uitgever is onbekend.

Inhoud
In dit qua doelstelling wat onduidelijke blad vindt men een samenspraak tussen Jobs Bode en Blymaar. De een speelt de ook in periodieken welbekende oude rol van Heraclitus, de ander die van Democritus. Job klaagt over een gepleegde moord, over honger en wanhoop in het land. Blymaar riposteert met: de vrede lijkt ophanden te zijn. Job vervolgt met verhalen over runderpest en ellende in Turkije. Blymaar daarentegen heeft een verhaal over het fantastische geluk van een arme ‘Bagger of Modderman’ die een dode hond heeft opgebaggerd: de hond zat vol gouden dukaten.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 946 B 13.

André Hanou