Jonge Zot (ca. 1795)

Titelbeschrijving
De Jonge Zot.

Periodiciteit
Nr. 6 is de enige aflevering die bewaard is gebleven. Het is onbekend hoeveel er van dit weekblad zijn verschenen.
De catalogus van het IISG geeft als datering 1795. De advertentie in de Ommelander Courant van 14 oktober 1796, waarin de Groningse boekverkoper Zuidema meldt dat het blad bij hem verkrijgbaar is, doet vermoeden dat De Jonge Zot ofwel alleen in 1796 is verschenen, ofwel een lange doorlooptijd had tot ver in 1796.

Boekhistorische gegevens
Het blad verscheen zonder impressum. Volgens genoemde advertentie kostte iedere aflevering 1½ stuiver.

Inhoud
Patriots, revolutionair blad.

Relatie tot andere periodieken
Uit de titel blijkt dat de schrijver van De Jonge Zot zijn blad beschouwde als opvolger van De Zot (1794-1795), die werd uitgegeven door Moeleman in Arnhem en later door de compagnie De Leeuw en Krap in Dordrecht. Op 8 juni 1795 was daarvan de laatste aflevering verschenen. Of zag De Jonge Zot zich als opvolger van De Zot (1795) van Martinus van Kolm uit Amsterdam?
Er waren in 1795 meer Zotten en Dommeriken op de markt. Zo bracht van Kolm ook een aantal Zotskappen uit: De Oude Hollandsche Babbelaar, of Zotskap (1795) en De Hollandsche Babbelaar, of Zotskap (1795-1796), later gevolgd door De Bataavsche Babbelaar, of Zotskap (1797-1798). Bij Jacobus Wendel in Amsterdam verschenen in 1795 een Domoor (1795) en een Nieuwe Domoor (1795). Bij de compagnie Jan Verlem en Reinier Dóll Timman verscheen de Domkop of Nationaal Volksboek (1795-1796).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): NIBG (Perscollectie) PM 4251.

Rietje van Vliet