Journaal der Verbazende Gebeurtenissen (1793)

Titelbeschrijving
Journaal der Verbazende Gebeurtenissen, welke Frankrijk opleverde, zedert den aanvang der nog voortduurende onlusten tot op den tegenwoordigen tijd.

Periodiciteit
Het ‘Eerste Stukje […] loopende van de Oproeping der Notabelen, tot Aug. 1793’ wordt gemeld in Saakes’ Naamlijst van november 1793 (p. 355). Dit is de bron waarop het lemma teruggaat.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad is à 4 stuivers te koop ‘te Leeuwarden, bij H. Post’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou