Journaal Militair (1806-1809)

Titelbeschrijving
Journaal Militair, bevattende de Decreeten, Besluiten en Ordres, de Landmagt van het Koninkrijk Holland betreffende, gedrukt en uitgegeeven op last van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog.

Periodiciteit
Het gedigitaliseerde exemplaar laat zien dat de uitgever bij tijd en wijle een poging deed het Journaal Militair regelmatig te doen verschijnen. Anders dan (vermoedelijk) de delen 1 en 2 zijn de delen 3 en 4 een keer per kwartaal verschenen. Misschien was er in die eerste delen (nog) onvoldoende kopij? Of kreeg de uitgever onvoldoende medewerking van regeringszijde?
In de jaren 1806 t/m 1809 zijn er 4 delen verschenen. Alleen van de delen 3 en 4 is bekend dat ze uit 4 afleveringen hebben bestaan.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen zijn van uiteenlopende omvang. Deel 4, nr. 4 (1809) heeft achterin een inhoudsopgave.

Boekhistorische gegevens
De periodiek is uitgegeven ‘Te Amsterdam en in Den Haag, Bij de Gebroeders Van Cleef, Boekverkopers van den Koning en der Koninklijke Bibliotheek’. Het drukwerk werd verzorgd door J.J. Stuerman uit Delft.

Inhoud
Het Journaal Militair verscheen ten tijde van het Koninkrijk Holland, nadat Lodewijk Napoleon in 1806 door zijn broer was aangesteld tot koning van Holland. Hij stelde Nederlandse ministers aan, voerde Franse wetten in en droeg zorg voor ingrijpende hervormingen in het openbaar bestuur en de krijgsmacht.
De inhoud laat zich omschrijven als: alle berichten die voor de krijgsmacht interessant kunnen zijn, variërend van de hoogte van soldij, aanstellingen, bevorderingen en uniformen tot en met de kadettenschool, bewaking van de magazijnen, vervoer van buskruit, benodigd materieel en gereedschappen, en de leeftijdsgrens van volontairs.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: UBM 747 G 21-28
¶ Full text deel 1 (1806), deel 2 (1807)deel 3, nr. 1 (1 januari- 31 maart 1808)deel 3, nr. 2 (maart-juni 1808)deel 3, nr. 3 (1 juli-30 september 1808)deel 3, nr. 4 (1 oktober-31 december 1808)deel 4, nr. 1 (1809), deel 4, nr. 2 (1809), deel 4, nr. 3 (1809) en deel 4, nr. 4 (1809)

Literatuur
¶ Christiaan van der Spek, Sous les armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814 (Meppel 2016)
¶ Louis Ph. Sloos, Voor den dienst der armée. De militaire uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef te ‘s-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967 (Amsterdam/Delft 2001).

Rietje van Vliet