Journal Politique du Département de l’Ems-Occidental / Staatkundig Dagblad van het Departement van de Wester-Eems (1811-1813)

Zie Ommelander Courant (1787-1814).