Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche Berigter (1806-1826)

Zie Kaapsche Courant (1803-1826).