Kalikoetsche Courant (ca. 1809)

Titelbeschrijving
Kalikoetsche Courant. 

Periodiciteit
Van deze periodiek zijn slechts de nrs. 1-2 bekend. Saalmink (1993) en de NCC dateren de uitgave als ‘begin negentiende eeuw’. Mogelijk is dit te vernauwen tot 1809, daar in nr. 1 een fictieve brief voorkomt van mevrouw C., gedateerd ‘K.l.k… *09+’.

Bibliografische beschrijving
De twee afleveringen, in duodecimo, tellen elk 16 (ongenummerde) bladzijden.

Inhoud
Het doel en de doelgroep staan op de titelpagina omschreven: ‘De waarheid onder een Kleed van Scherts te verbergen, – zie daar ons doel. No. 1 [2] voor vrienden van boert’. De titel verwijst naar de stad Kalikoet (Kozhikode, voorheen Calicut) aan de Malabarkust, zuidwest India. De kalkoen, eertijds de ‘kalikoetse haan’ genoemd, zou zijn naam aan deze stad hebben ontleend (al was die Indische hoen feitelijk een parelhoen).
De Kalikoetsche Courant lijkt bedoeld als een spotkrantje met fake nieuws en anekdotes, in de trant van andere (zogenaamd Samojeedse, Laplandse, Arabische, Utopiaanse  enzovoorts) couranten.
De opbouw kent naast ‘Raadsbesluiten en ‘Buiten- en Binnenlandsch nieuws’ twee in beide nummers voorkomende vaste rubrieken: ‘Wetenschappelijke berigten’ en ‘Advertentien’. Bij die Berigten vindt men vooral nieuws over vrouwelijke genootschappen, die bijvoorbeeld spreken over voorstellen ter voorkoming van corpulentie bij dienstbodes. Bij de advertenties vindt men ‘grappige’ gevonden voorwerpen, verkopingen, en kennisgevingen van sterfgevallen.

Exemplaren
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 174 K 50:10 en 11

Literatuur
¶ Rietje van Vliet, ‘Een luimig spotkrantje. De Narrensteinsche Courant (1807-1811) van Arend Fokke Simonsz’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 280-286
¶ Louis G. Saalmink, Nederlandse bibliografie 1801-1832, deel 1 (Houten 1993).

André Hanou
update maart 2018