Kalikoetsche Courant (ca. 1809)

Titelbeschrijving
Kalikoetsche Courant. De waarheid onder een Kleed van Scherts te verbergen, – zie daar ons doel. No. 1 [2] voor vrienden van boert.

Periodiciteit
Van deze periodiek zijn slechts de nrs. 1-2 bekend. De Saalmink en de NCC dateren de uitgave als ‘begin negentiende eeuw’. Mogelijk is dit te vernauwen tot 1809, daar in nr. 1 een fictieve brief voorkomt van mevrouw C., gedateerd ‘K.l.k… *09+’.

Bibliografische beschrijving
De twee afleveringen, in duodecimo, tellen elk 16 (ongenummerde) bladzijden.

Inhoud
Dit lijkt bedoeld als een humoristisch krantje met fake nieuws en anekdotes, in de trant van andere (zogenaamd Samojeedse, Laplandse, Arabische, Utopiaanse  enzovoorts) couranten.
De opbouw kent naast ‘Raadsbesluiten en ‘Buiten- en Binnenlandsch nieuws’ twee in beide nummers voorkomende vaste rubrieken: ‘Wetenschappelijke berigten’ en ‘Advertentien’. Bij die Berigten vindt men vooral nieuws over vrouwelijke genootschappen, die bijvoorbeeld spreken over voorstellen ter voorkoming van corpulentie bij dienstbodes. Bij de advertenties vindt men ‘grappige’ gevonden voorwerpen, verkopingen, en kennisgevingen van sterfgevallen.

Exemplaren
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 174 K 50:10 en 11

Literatuur
¶ Rietje van Vliet, ‘Een luimig spotkrantje. De Narrensteinsche Courant (1807-1811) van Arend Fokke Simonsz’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 280-286.

André Hanou

bijgewerkt maart 2018