Klein Magazijn van Mengelwerk (1803)

Titelbeschrijving
Klein magazijn van Mengelwerk voor Vrienden van Godsdienst en Deugd.

Periodiciteit
Deze uitgave is slechts bekend via de Naamlijst van Saakes, juni 1803, die het verschijnen van het eerste ‘stukje’ meldt (p. 425). Het begrip ‘magazijn’, gecombineerd met de prijs die een vrij kleine omvang suggereert, lijkt erop te wijzen dat de uitgever de bedoeling heeft gehad een soort maandwerkje uit te geven.

Boekhistorische gegevens
Groningen, W. Zuidema; in duodecimo. Saakes (t.a.p.) noemt als prijs 5 stuivers.

Inhoud
De inhoud van dit eerste stukje wordt opgegeven bij Saakes:

Inh. Godsdienstige beschouwing van den Vrede, Het klagen over het algemeen Zedenbederf (in een korte Verhandeling overwogen.) Gods Voorzienigheid, in voorbeelden van bijzondere bewaaring en uitredding, Opwekking aan treurende Christenen (in eenige Dichtregels).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou