Kleine Nederlandsche Bibliotheek (1787-1788)

Titelbeschrijving
De Kleine Nederlandsche Bibliotheek.

Periodiciteit
Blijkens advertenties zijn er in 1787 en 1788 minimaal 16 afleveringen verschenen. Voor nr. 1 werd geadverteerd in de Nederlandsche Courant van 14 maart 1787, voor nr. 15 werd op 29 maart 1788 in de Rotterdamse Courant geadverteerd, waarbij nr. 16 alvast in het vooruitzicht werd gesteld.
De bedoeling was dat er halverwege iedere maand een nieuwe aflevering het licht zou zien; die frequentie hebben de uitgevers kennelijk niet kunnen volhouden.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 16 pagina’s in octavo. Nr. 15 is een dubbelnummer, zo meldt de Rotterdamse Courant van 5 april 1788.

Boekhistorische gegevens
De uitgevers zijn de Erve F. de Kruyff en W. Brave te Amsterdam. Het blad was tevens verkrijgbaar in Ammeling en Trop (Amsterdam), Perk (Leiden), De Groot (Delft), d’Agé (Den Haag), Hofhout, Bal, Hendriksen en Van der Dries (Rotterdam), Keel, Abrahams (Middelburg) ‘en verder alom’.
De prijs per aflevering is 2 stuivers; een dubbelnummer kost 4 stuivers.
In de Nederlandsche Courant van 30 maart 1787 wordt een herdruk van nr. 1 aangekondigd.

Inhoud
Over dit christelijke blad melden de uitgevers in hun eerste advertentie het volgende:

voor alle de Onderzoekers en die Waarheid beoordeelen kunnen; door opregte Vrienden van Waarheid, maar Vyanden van Atheïstery, Arianery en Pelagianery, te zaamen verzaameld. […] Is byzonder geschikt tot nut der Catechisanten en de Geselschappen der Christen.

De advertenties geven steeds informatie over de inhoud van de afzonderlijke afleveringen.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met de reeks katholieke boekjes die als afleveringen van de Kleine Nederlandsche Bibliotheek in 1840-1842 bij J.W. Hoepermans te Leeuwarden verschenen, met het imprimatur van J. Simons, archip. Frisiae, zetelende te Sneek.

Exemplaren
Geen exemplaar aangetroffen.

Rietje van Vliet