Koddige Bataavsche Spion (1795)

Titelbeschrijving
De Koddige Bataavsche Spion. Ondekker van den Kruistogt van Willen den Vden met zyne Gemaalinne Wilhelmina van Pruischen, naar het Paradys der dwaazen.

Periodiciteit
Nr. 2 is het enige bewaard gebleven nummer, gedateerd ‘’t Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid’: 1795. Het blad verscheen tweemaal per week, op dinsdag en donderdag.

Bibliografische beschrijving
Nr. 2 bestaat uit 4 pagina’s in octavo (p. 5-8). In het titelblok staan vermeld: titel en ondertitel, volgnummer. Boven het titelblok staan de woorden ‘Vryheid. Gelykheid. Broederschap’ en de vermelding van ‘’t Eerste Jaar der Bataafsche Vryheid’.

Boekhistorische gegevens
Uitgever en plaats van uitgave zijn niet bekend.
Prijs per aflevering: 3 duiten.

Inhoud
Radicaal revolutionair volksblaadje. De tekst is in de vorm van een samenspraak tussen Willemein en Willem, ofwel Wilhelmina van Pruisen en stadhouder Willem V. Wilhelmina wordt voorgesteld als de slimste van de twee. Ze spreken over vorsten die hun land ontvluchten en over hun eigen vlucht naar Engeland:

Willem. Gewis, een Vorst die zyn Land verraad, de Straf zal op zyn Kop uitkomen! – Wy hebben het Land, door het indoen trekken der Pruissen verraaden! Een onregtvaardige Plonder Revolutie bewerkt.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Studies (IISG): PM 996 (nr. 2)

Rietje van Vliet