Koophandel (1771)

Titelbeschrijving
De Koophandel van de maand January [February].

Periodiciteit
Van deze kennelijk als maandblad bedoelde periodiek is slechts het bestaan van twee afleveringen bekend, op grond van advertenties in de Leydse Courant van 4 februari en 1 maart 1771.

Boekhistorische gegevens
In de eerstgenoemde advertentie wordt gemeld: ‘Heden word by A. Schrage, Boekverkooper op de Beurssluis te Amsterdam, uitgegeeven: De Koophandel van de maand January 1771 […] à 6 Stuivers’.
In de tweede advertentie wordt genoemd: ‘De Koophandel van de maand February 1771’.

Inhoud
In de advertenties wordt de inhoud van de afleveringen opgegeven. Het januarinummer bevat:

1. Een Vertoog over den Koophandel in ’t algemeen, volgens het Berigt der beste Schryveren. 2. De merkwaardigste buitenlandsche Nieuws-Tydingen. 3. Oordeelkundige Speculatiën over dezelve. 4. De publike Veilingen. 5. De Verkoopingen uit de Hand. 6. Catalogus van nieuwe uitgekome Boeken, met korte Aanmerkingen verrykt. En 7. Een Lyst van allerhande nieuwe Waarneemingen, Ontdekkingen en Uitvindingen in Manufactuuren. Fabriquen, Konsten en Weetenschappen.

Het februarinummer bevat vrijwel dezelfde opsomming. Het blad had dus vaste rubrieken.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou