Koophandel en Zeevaart-Tydingen (1795-1873)

Titelbeschrijving
Koophandel en Zeevaart-Tydingen.
De spelling varieert.

Periodiciteit
Het blad verscheen sinds april 1795, aanvankelijk drie keer per week; vanaf 1854 vijf keer per week; vanaf 7 april 1868 dagelijks. Aan de Tydingen kwam een einde ten gevolge van de liquidatie van de firma Marlof en Zoon in 1873.

Bibliografische beschrijving
Folio.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, Jan Hendrik Marlof [etc.]
Marlof stamde uit een Noors geslacht. Voorvader en zeekapitein Evert Marlof vestigde zich omstreeks 1749 in Amsterdam. Jan Hendrik (1752-1822) was boekverkoper/uitgever en woonde aan het Rokin, alwaar hij ook zijn bedrijf had.
Marlof verzocht op 5 september 1795 de municipaliteit van Amsterdam om de berichten die daar waren binnengekomen, voortaan direct naar hem door te sturen.
Volgens Saakes’ Naamlijst kostte een jaargang ƒ 10:10 (december 1795), later werd de prijs verhoogd naar ƒ 15 (december 1817).

Inhoud
Zee- en scheepstijdingen, markt- en beursberichten, windrichtingen, waterstanden.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: UBM: Kr. 2053 (1795-1811, 1814-1853, incompleet)
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 1642 D 1 (vanaf nr. 17, 8 februari 1814).

Literatuur
Dagblad van de vergaderingen der representanten van het volk van Amsterdam [=Handelingen van de municipaliteit der stad Amsterdam], tweede stuk, (14 augustus-31 oktober 1795), Amsterdam, Stadsdrukkerij [1795], p. 213.

Rietje van Vliet